Závod chodských psů "O Kozinův pohár" 14.8.2010

Vytvořeno 19.08.10 00:28 | Poslední změna 06.07.11 16:23
Přehled cviků, které se v jednotlivých kategoriích hodnotily:

Kategorie A

 Ovladatelnost psa:

1/

přivolání - volba ze dvou variant

a)

v klidu s předsednutím před psovoda

 

 

 

b)

za pohybu k noze psovoda

2/

ovladatelnost na vodítku + průchod skupinou osob, 1x zastavení ve skupině

3/

sedni - lehni - vstaň ( na vodítku u nohy psovoda )

4/

za pochodu odložení vleže - psovod se vrací zpět ke psu

5/

štěkání psa - pes sedí u nohy na vodítku

6/

aport volný - činka, nebo předmět psovoda

7/

skok vysoký - tam i zpět

8/

skok šplhem - bez vodítka jedním směrem, psovod jde souběžně se psem

9/

kladina nízká - bez vodítka jedním směrem, psovod jde souběžně se psem

10/

dlouhodobé odložení psa ( 20 kroků )

 

 

Kategorie B

Poslušnost psa + možnost výběru mezi stopou a obranou.

Stopa : Vlastní, 250-300 kroků dlouhá, 30 min. stará, 2x lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit na vypracování stopy je 10 min.
Předměty mohou být nejvíce 10 cm dlouhé, 5 cm široké a 1 cm silné.
Obrana: a) odhalení pomocníka - průzkum terénu ( 4 zástěny )
- označení pomocníka - vyštěkání
b) zajištění pomocníka - prohlídka pomocníka
- výslech pomocníka
c) ochrana psovoda - přepadení psovoda při výslechu
- ovladatelnost psa, pouštění
d) samostatná činnost psa - zadržení pomocníka ( hladké, 50 kroků )
- ovladatelnost psa, pouštění
e) odolnost psa - útok na psa se 2 údery po zákusu
- ovladatelnost psa, pouštění

Poslušnost:

1/

 přivolání psa za pochodu k noze

 

2/

 ovladatelnost psa na vodítku + průchod skupinou osob, 1x zastavení ve skupině

 

3/

 sedni - lehni - vstaň ( na vodítku u nohy psovoda )

 

4/

 za pochodu odložení vleže - psovod zpět ke psu

 

5/

 štěkání psa ( pes sedí u nohy na vodítku )

 

6/

 aport volný ( činka psovoda )

 

7/

 skok vysoký ( 100 cm, tam i zpět )

 

8/

 skok šplhem ( šikmá stěna 180 cm, jedním směrem, psovod jde souběžně se psem )

 

9/

 kladina nízká ( jedním směrem, psovod jde souběžně se psem )

 

10/

 odložení psa ( 30 kroků )